Edsbergs Torg 11
192 52 Sollentuna
Tel : 08 - 35 84 50
info@opticway.se
Kontaktlinsundersökning
Kontaktlinsundersökning
Första undersökningen för dig som inte har haft linser tidigare tar ca 1 timme. Optikern undersöker noggrant ögonen i mikroskop, mäter bl a ögonens kupighet och bedömer kvaliteten på tårvätskan.

Efter att du har fått dina första provlinser kommer du att ta en en promenad i tills tårvätskemängden har stabiliserat sig innan optikern tar en ytterligare titt på ögat och linsens passform osv. innan liserna tas ut igen av optikern. Optikern kommer sedan att boka en ny besök för att ge information om skötsel och hantering av linserna samt att du får prova och träna själv isättning och urtagning av dina linser.

Optikern kommer att följa upp med ytterligare undersökning efter ca 2 veckor och sedan bestäms vilka linser och styrkor det är som är lämpligast för dina ögon. Efter det gör man kontinuerliga kontroller, normalt var sjätte månad i samband med köp av nya linser för nästa halvårsperiod. Det är alltid en Leg. optiker med kontaktlins behörighet som tar hand om dina ögon.

Risker med kontaktlinser

Risker med kontaktlinser för allvarligare komplikationer pga linser är idag mycket små, om man sköter linserna på rätt sätt. I Sverige satsar man mycket på patient information, täta linsbyten, regelbundna kontroller för att minska eventuella risker. Siliconhydrogellinser och endagslinser är de mest säkra alternativen.

Funderar du över något så kan du alltid ringa oss och boka tid hos oss.