Edsbergs Torg 11
192 52 Sollentuna
Tel : 08 - 35 84 50
info@opticway.se
Synundersökning
Synundersökning

Syftet med synundersökning är att en legitimerad optiker tar reda på vad du ser på långt håll, nära håll, finns det behov av eventuella arbetsglasögon (terminalglasögon) och om det föreligger synnedsättning. Tänk på att man inte nödvändigtviss behöver se dåligt, för att bära glasögon utan i vissa fall använder man glasögon för att motverka huvud/ögonvärk, trötta ögon, röda ögon/ögonlock och gruskänsla i ögonen mm. Man bör undersöka ögonen varannat år hos en leg. optiker.

Du får alltid genom en leg. Optiker reda på undersökningsresultatet och förslag till åtgärd direkt efter. Om det visar sig att glasögon inte hjälper, kan din synnedsättning bero på någon form av ögonsjukdom. I så fall efter att vår optiker ha informerat Dig om din ögonstatus, remiteras du omgående till ögonspecialist för vidare utredning. Vanliga orsaker till nedsatt syn är ålderssjukdomar i gula fläcken(makuladegeneration) och förändringar i ögats näthinna på grund av diabetes eller glaukom(grön starr), därför är optikernas och ögonklinikernas mål att alltid hjälpa varje patient att maximalt utnyttja sin befintliga synförmåga.